Ordmoln med orden så och då, samt fraserna Ibland så skriver man som man talar, Om man inte tänker sig för så blir texten lätt pratig, När man skriver då ska man skriva snyggt

I tal lägger vi ofta in ett eller ett som en dubb­lering av mening­ens in­ledande funda­ment, ett dubbelt satsled. I skrift ger det en pratig ton och bör oftast strykas.

I svenskan har vi nor­malt bara ett sats­led före det finita verbet, det så kallade funda­mentet. Sär­skilt i tal hän­der det dock att vi dubb­lerar det in­ledande sats­ledet med ett pro­nomen eller ett ad­verb som då blir som en kopia av funda­mentet, ett dubbelt satsled. På så vis tydlig­gör vi vad som är meningens ämne.

  • Funda­ment utan dubb­lering: Texten är skriven av mig.
  • Funda­ment med pro­nomen som dubb­lering: Texten, den är skriven av mig.
  • Funda­ment med ad­verb som dubb­lering: Igår, skrev jag texten.

Ibland används eller som dubb­leringar av funda­mentet utan att vara direkta kopior av dem, utan de fung­erar som gräns­markörer mellan bak­grunds­informationen i funda­mentet och resten av satsen:

Ibland skriver man som man talar.
Om man inte tänker sig för blir texten lätt pratig.
När man skriver ska man skriva snyggt.

Det här är van­ligt i tal, men i skrift ger det texten en pratig ton. Ett dubb­lerat bör du i prin­cip all­tid stryka i skrift, ett dubb­lerat kan du oftast stryka, men det kan fylla sin plats efter ett längre funda­ment. In­leds satsen med ett vill­kor går det bra med ett dubb­lerat , och in­leds det med en upp­maning är obli­ga­toriskt:

Upp­maning: Tänk på att skilja mellan skrift­språk och tal­språk, blir texten bättre.

Villkor: Skicka texten till mig, ger jag dig respons på den.

Fler snabba skrivtips om meningsbyggnad

Bok om problematiska meningskonstruktioner

Mer om utfyllnadsord på Evas språkblogg

Mer om dubbelt satsled

Wikipedias förklaringar till de grammatiska begreppen

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: