Bild på knop och texten Sammansättning med bindestreck

I de flesta fall när du skriver en sammansättning ska det inte vara bindestreck, men vid flerords­uttryck, främmande ord­led, siffror, tecken och för­kort­ningar kan det vara lämpligt.

När du skriver samman­satta ord ska du i de flesta ord skriva ihop dem, utan binde­streck. Men det finns lägen när det passar att an­vända binde­streck, till exempel när man skapar samman­sättningar med fler­ords­uttryck.

Vid samman­sättningar med väl­kända fler­ords­uttryck eller namn som alla hjärtans dag, Göta kanal eller sista minuten där sista ledet är ett vanligt ord kan du skriva ihop dem: alla­hjärtans­dags­present, Göta­kanal­resa, sista­minuten­resa.

Är samman­sättningen mindre vanlig eller det blir svårt att tyda en hop­skrivning kan du hellre använda bindestreck mellan för- och efterled: prova på-tillfälle, gröna vågen-perspektivet.

Likadant bör du göra om för­ledet består av ett fler­ordigt egen­namn där alla led är namn i sig (alla leden har stor bokstav): San Fransisco-bor, Kalle Anka-tidning.

Om samman­sättningens för­led består av ett ut­tryck med mer än två ord bör du oftast sätta bindestreck mellan alla orden: mun-mot-mun-metoden, tur-och-retur-biljett. Ju fler ord och ju ovanligare sammansättning, desto större an­ledning att använda bindestreck för att göra uttrycket tydligt.

Kortare och vanligare uttryck kan man antingen skriva med bindestreck bara före sista ledet: berg och dal-bana. Eller om det är så fast och etablerat som berg­och­dal­bana kan du skriva ihop det i ett ord.

Utöver flerords­uttryck kan det behövas bindestreck i samman­sättningar med främmande ord­led om det är tydlig­görande och samman­sättningen upp­fattas som till­fällig, till exempel brexit-bluff. Men eta­blerade samman­sättningar bör du skriva ihop: Facebookinlägg.

När vi skriver samman­sättningar med in­lånade flerords­uttryck an­vänder vi ofta bindestreck mellan ut­trycket och det svenska efter­ledet inlednings­vis: on line-tjänst. Men när ut­trycket är mer eta­blerat börjar vi be­handla det som ett svenskt ord – vi skriver online och gör samman­sättningar utan bindestreck: onlinetjänst.

Slutligen bör du använda bindestreck i samman­sättningar där ett av leden utgörs av

  • en bokstav: e-bok, snabel-a
  • en beteckning för ett språkljud: sje-ljud
  • en förkortning: dna-spår
  • ett sifferuttryck: 7-tiden
  • en annan grafisk symbol: &-tecken

Är du tvek­sam om hur du ska skriva samman­sättningar med flerords­uttryck, slå upp ut­trycket i Svenska Aka­demiens ord­lista, SAOL, och gärna i Svensk ord­bok, SO också.

Fler snabba skrivtips och inlägg på Evas språkblogg

Slå upp om din sammansättning skrivs med bindestreck

  • svenska.se – här kan du slå upp i SAOL och SO samtidigt.

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv