Vällingby centrums klassiska logotyp med texten centrum på ett stort V, bild från Vällingby centrum Creative commons: https://www.mynewsdesk.com/se/vallingbycentrum/images/mg-6839-1054575

Se till att du vet hur ordet centrum böjs. Av ordets alter­nativa plural­former bör du und­vika en – och fram­för allt inte fel­aktigt an­vända den som singular!

Ordet centrum be­­tyder om­rådet kring en mitt­punkt eller medel­punkt, och det används ofta i be­tydelsen stads­kärna eller ett om­råde med samlade butiker och service­verksamheter i en stads­del eller ett sam­hälle. Bilden ovan är den klassiska logo­typen för Vällingby centrum, före­bilden för den moderna centrum­anläggningen i mitten av 1950-talet.

Centrum är ett latinskt lån­­ord som lik­­som det lika­­ledes latinska ordet spektrum kan böjas enligt två modeller:

  1. ett centrum, det centrumet, flera centrum, de centrumen
  2. ett centrum, det centret, flera centrer, de centrerna.

Det före­­kommer också att den latinska plural­­formen an­vänds vid det andra böjning­s­alternativet: flera centra. Detta av­­råder dock språk­vården från (Språk­­rådet, SAOL och Svensk ord­bok).

Förutom att det är svårt att lägga till en ändelse i bestämd form plural till centra används den ibland som singu­lar: ett centra. Detta avråder språk­vården ännu mer från, och du bör verk­ligen und­vika det. Det är inte bra för läsarens för­troende för dig som skribent, för det här är en typ av fel som väldigt många reagerar över och klassar som okunskap snarare än misstag.

Dock upp­lever jag att det här miss­taget inte är så vanligt längre som det var för en del år sedan. Kanske det beror på att den latinska plural­ändelsen används allt­mer sällan, och där­med inte för­villar folk att tro att den ska an­vändas för singular. Det stärker vikten av att vi inte krånglar till språket i onödan utan håller oss till svenska böjnings­former så långt det går.

Fler snabba skrivtips

Från Evas språkblogg

Mer om hur ordet centrum böjs

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv