du-tilltal
Genom att stoppa in män­niskor i texten blir den lättare att förstå. Du-tilltal är ett enkelt knep för att befolka texten.

Om du vill att din läsare ska vilja läsa din text och förstå vad du vill säga bör din text vara kon­kret och tyd­lig. Ett effek­tivt sätt att nå dit är att befolka texten med människor.

Och det kanske enklaste sättet att befolka din text är att använda du-tilltal. Forsk­ning visar att det mest av­görande för att din text ska bli begrip­lig är att den är skriven ur läsarens per­spek­tiv, och det faller sig natur­ligt när du till­talar läsaren med du.

Om du till­talar din läsare med du har du redan en män­niska i texten, och det brukar på­verka texten på flera plan, till exempel med att du som av­sändare börjar be­nämna dig som jag eller vi och att passiva verb blir aktiva.

Du-tilltal passar inte i alla texter, men det är oftast det bästa valet när du till exempel skriver brev om något du vill infor­mera mot­tagaren om eller om du skriver en instrukt­ion. I sociala medier, på bloggar, i nyhets­brev och i tidnings­artiklar som vänder sig direkt till läsaren kan det ofta fungera bra med du, men inte alltid.

Fler snabba skrivtips

Mer som jag har skrivit om du-tilltal och befolkning

Evas språkblogg

Skrivbrevet från Evas skrivskola

 

Annons:

[uo_breadcrumbs]

Arkiv

Annons: