Få bok om meningsbyggen!

 SNABBA SKRIVTIPS

skriv rätt och begripligt i arbetet

Begriplighet
Mäter lix textens läsbarhet?

Mäter lix textens läsbarhet?

Lix är det mest kända och använda läsbarhetsindexet i Sverige. Indexet placerar din text i en skala över svårighetsgrad – men kan du lita på att ett lågt lix-tal räcker för att din text ska vara begriplig?

läs mer
Skjut in inskott med eftertanke

Skjut in inskott med eftertanke

Skjut inte in information mitt i meningen som gör att läsaren tappar tråden. Strukturera istället om meningen så att det viktigaste kommer först, gör en egen mening av inskottet eller ta bort det helt.

läs mer

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: