luftig layout
Om du plockar ut god­bitar ur din text och lägger som citat kan du fånga läsarens intresse sam­tidigt som du får en luftig layout.

Citat kan betyda flera saker, men i layout­samman­hang brukar det handla om att du använder en bit ur texten som ett layout­element – citatet läggs kanske på en platta eller får ett annat typ­snitt för att sär­skilja det från brödtexten.

Runt citatet lägger du luft vilket lättar upp lay­outen och kan ge mer jäm­vikt mot till exempel bilder eller andra element.

Citat kan fungera bra i många typer av texter.

Citat är väldigt vanligt i tidnings­layout, särskilt i maga­sin, och det kan fungera bra i många andra typer av texter.

Utnyttja gärna citatet för att fram­häva något mer än det som under­stryks på andra sätt. Det vill säga, und­vik att ta något som står i rubriken eller ingressen eller som inleder eller avslutar brödtexten.

Lyft fram det som kan väcka intresse.

Ett prat­minus kan vara lämp­ligt, och då kan du ofta hoppa över anförings­satsen (det som står efter komma­tecknet: sa Lisa Larsson). Det prat­minus du väljer bör klara av att stå för sig själv.

Du kan ta en vanlig mening ur bröd­texten, om den är till­räckligt intressant och slag­kraftig. Tänk på att lyfta fram det som kan väcka intresse eller som under­stryker vad som är viktigt.

Citatet bör vara taget direkt ur texten och inte en om­skriv­ning, men ibland kan du behöva byta ut eller kasta om något enstaka ord om du till exempel inte tar med hela meningen.

Skriv gärna två, tre stycken citat så finns det lite att välja på.

När du sitter med ett text­­dokument kan det vara svårt att veta var det blir lämp­­ligast att lägga citatet, så skriv gärna två, tre stycken så finns det lite att välja på.

Layout­mässigt bör citatet sär­skiljas från övrig text med exempel­vis annat typ­snitt och färg. Se till att det är luftigt runt citatet, och till skillnad från rubriker brukar man ha punkt efter citatet.

Mer om luftig layout

Flera snabba skrivtips

Skrivbrevet från Evas skrivskola

Evas språkblogg

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: