bildtexxter
Bildtexter är viktiga text­snuttar som hör till det första läsaren läser av din text – och kanske det enda. Så de är väl värda lite omsorg.

Bildtexten är en kort text som står i anslut­ning till en bild och förklarar vad bilden visar. Enligt språk­forskningen hör de till­sammans med rubriker, ingresser, citat och liknade till det läsaren brukar läsa först.

Och många gånger är det bara de här delarna som blir lästa, så slarva inte genom bild­texterna utan formulera dem väl.

Med väl skrivna bildtexter kan du öka sam­spelet mellan text och bild, för­tydliga textens struktur och för­djupa läsarens för­ståelse. Du behöver inte skriva en full­ständig mening, men har du gott om ut­rymme kan du skriva lite längre.

I bildtexten kan du för­klara det som bilden visar, eller så lyfter du fram något ur bröd­texten. Ibland kan det även fungera att till­föra något som inte är med i bröd­texten, för att nyansera eller för­djupa något.

Finns det personer med på bilden, tala om vad de heter, från vänster till höger, så att läsaren förstår vem som är vem.

Bildtexten brukar form­ges av­vikande från bröd­texten, till exempel i annat typ­snitt, mindre grad av typ­snittet, kursiv stil eller liknande.

I övrigt skrivs bildtexten enligt vanliga skriv­regler, och av­slutas alltid med punkt eller annat lämp­ligt skiljetecken.

Om du inte har en foto­byline för hela texten eller om det finns flera bilder med olika upphovs­personer är det lämpligt att avsluta bild­texten med en kort­fattad upp­lysning om rättighets­innehavaren: Foto: Förnamn Efternamn.

Fler snabba skrivtips

Mer om bildtexter

Mer om att strukturera texten från Evas språkblogg

 

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: