Korrektur­läsning är en sista rätt­ning när allt annat är klart då du fin­putsar textens yta så att den kommer  fram i all sin glans.

När du korrektur­läser en text kon­trollerar du att allt är med, rättar stav­fel, ser till att skilje­tecknen är rätt och lik­nande. Du gör inga innehålls­mässiga änd­ringar – då handlar det istället om text­redigering.

Eftersom korrek­turet handlar om detalj­erna i språkets yta är det ingen mening att läsa det förrän texten i övrigt är helt färdig. För börjar du göra stora om­skriv­ningar måste du kanske göra om korrektur­läsningen.

Läs gärna korrektur flera gånger så ökar chansen för att du hittar alla fel. Det är till exempel bra att läsa text­korrektur innan texten ska form­ges och sidkorrektur när den har blivit form­given efter­som man tittar efter lite olika saker då.

Vid text­korrekturet fokuserar man på det språk­liga, medan fokuset vid sid­korrektur ligger på att allt ser bra ut, att bild­texter ligger på rätt plats, att av­stav­ning­arna är lätt­lästa och liknande.

Fler snabba skrivtips

Mer om vad korrektur är

  • Om korrektur – samlings­sida med länkar till det jag producerat om korrektur.
  • Kort om korrektur – webb­kurs som lär dig arbets­metoder för korrektur­läsning.

Mer om korrektur på Evas språkblogg

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv