Om du vill göra din korrekturläsning helt digital kan du läsa korrektur i Word med hjälp av verk­tygen för gransk­ning och kommen­tarer.

Att läsa text­korrektur på skärm ger flera för­delar, som att man enkelt kan söka efter till exem­pel dubbla mellan­slag eller åt­gärda ett åter­kommande fel, som ett stav­fel eller en fel­aktig för­kortning. Dess­utom slipper man dubbel­jobb efter­som den som läser korrek­turet också för in änd­ringarna direkt.

Instruktions­filmen om att läsa korrektur i Word är gjord i Office 365/Word 2016 och ut­seendet på meny­erna kan skilja sig något från nyare versioner.

Fler snabba skrivtips om korrektur

Mer om att läsa korrektur på Evas språk­blogg

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv