markera text i Word

När du skriver i Word behöver du ofta markera text du vill ta bort eller flytta. Genom att lära dig hur Word fungerar kan du jobba smidigare.

En av de stora för­delarna med att skriva på dator är att det går lätt att flytta om i texten – du kan flytta bok­stäver, ord, stycken, kapitel eller hela texten. Och ser du till att lära dig ditt arbets­redskap kan du göra det smidigt så att du kan fokusera på redigeringen.

Ett sätt att markera är att använda musen: du ställer markören där du vill börja marker­ingen, trycker ner höger mus­knapp och drar musen så långt du vill markera.

Ska du markera hela texten i ett doku­ment på flera sidor med musen får du dra markören nedåt så att doku­mentet skrollas. För­utom att det tar lite tid tappar du lätt kon­trollen över hur långt du markerar – har du ett hjul på musen kan du styra skroll­ningen bättre med det.

Men det finns andra sätt som ger dig ännu mer kontroll.

Du kan snabbt markera hela doku­mentet med komman­dot Ctrl + A (har du Mac får du byta Control-knappen mot Command-knappen).

Ska du flytta stora delar av texten men inte hela har du för­hoppnings­vis använt format­mallar. Då öppnar du Navigerings­fönstret (Visa/Navigerings­fönster alter­nativt Start/Redi­gering/Sök) och klickar på Rubrik.

Har du gett alla rubriker rubrik­format kan du nu se dem listade i Navigerings­fönstret. Vill du flytta ett helt avsnitt klickar du på rubriken till det, håller nere vänster mus­knapp och drar stycket dit du vill ha det.

Vill du flytta avsnitt som inte har rubriker eller flytta mindre text­delar som stycken eller enstaka ord går du in i texten. Ställ markören där du vill börja marker­ingen, håll nere Skift och stega med pil­tangent­erna åt höger eller vänster så markerar du en bok­stav i taget.

Använder du pil­tangent­erna uppåt eller nedåt markerar du en rad i taget. Och kombinerar du Skift med Home-tangenten markerar du från markeringen och bakåt till radens början. Skift + End markerar från markören till radens slut. Skift + Pageup respek­tive Pagedown markerar en skärmsida i taget.

Du kan även lägga till Ctrl-knappen. Med Ctrl + Skift + högerpil respek­tive vänsterpil markerar du ett ord i taget framåt respek­tive bakåt. Ctrl + Skift + nedåtpil respek­tive uppåtpil markerar ett stycke i taget. Ctrl + Skift + Home markerar från markören bakåt till doku­mentets början, Ctrl + Skift + End markerar från markören framåt till doku­mentets slut.

Du kan också kombinera kort­kommandona, och till exempel först markera tre stycken med Ctrl + Skift + nedåtpil, hålla kvar Ctrl och Skift och byta till högerpil för att ta de första tre orden i nästa stycke.

Har du gjort en markering ligger den kvar även om du släpper alla tangenter. Den för­svinner när du trycker på en tangent igen – om du inte trycker ner Skift. Om du till exempel har markerat tre ord och inser att du bara skulle ha de två första kan du trycka ner Ctrl + Skift + vänster­pil.

Känns det rörigt när du läser här om hur du markerar text? Öppna ett Word­dokument och testa dig fram. Lär dig några kort­kommandon i taget och se till att använda dem. När de sitter i rygg­märgen kommer det att gå mycket snabbare att redigera text.

De flesta av de här kort­kommandona fungerar dessutom i andra program där du arbetar med text.

Markera text

  • Ctrl + A – markerar hela texten
  • Skift + pil­tangent åt sidan – markerar en bokstav i taget allt­eftersom du stegar framåt eller bakåt med pil­tangenten
  • Skift + pil­tangent uppåt eller nedåt – markerar ett stycke i taget allt­eftersom du stegar uppåt eller nedåt med piltangenten
  • Skift + Pageup eller Pagedown – markerar en skärmsida i taget
  • Skift + Home – markerar allt från markören till radens början
  • Skift + End – markerar allt från markören till radens slut
  • Ctrl + Skift + pil­tangent åt sidan – markerar ett ord i taget allt­eftersom du stegar framåt eller bakåt med pil­tangenten
  • Ctrl + Skift + pil­tangent uppåt eller nedåt – markerar ett stycke i taget allt­eftersom du stegar uppåt eller nedåt med piltangenten
  • Ctrl + Skift + Home – markerar allt ovanför där markören står
  • Ctrl + Skift + End – markerar allt nedanför där markören står

Fler snabba skrivtips

Mer om formatmallar i Word

Här berättar jag mer in­gående hur du han­terar format­mallarna:

Webbkurser om Word och textredigering

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: