Detaljbild på tangentbord med bland annat Control-tangenten och X, C respektive V
Ditt skrivande blir mer effek­tivt om du lär dig att an­vända kortkommandon i Word för de åt­gärder du utför ofta. Här får du tips om några av de mest använd­bara.

Listor över kort­kommandon kan ofta bli väldigt långa – och över­mäktiga. Fokusera på att lära dig kort­kommandona för de åtgärder du ofta gör så att du får dem att sitta i ryggmärgen. Markera text eller flytta markören gör du till exempel många gånger, medan du inte lika ofta öppnar ett nytt dokument eller skriver ut.

Här är en lista på de kortkommandon i Word jag an­vänder hela tiden medan jag skriver. Satsa på att lära dig några i taget och se till att du an­vänder dem så kommer du snart göra dem auto­matiskt utan att tänka på vilket kommando du ska använda.

Kommandona är för pc, har du Mac får du byta Control-knappen mot Command-knappen.

Markera text

 • Ctrl + A – markerar hela texten
 • Ctrl + Skift + pil­tangent åt sidan – markerar ett ord i taget allt­eftersom du stegar framåt eller bakåt med pil­tangenten
 • Ctrl + Skift + pil­tangent uppåt eller nedåt – markerar ett stycke i taget allt­eftersom du stegar uppåt eller nedåt med piltangenten
 • Ctrl + Skift + Home – markerar allt ovanför där markören står
 • Ctrl + Skift + End – markerar allt nedanför där markören står

Flytta markören

 • Ctrl + pil­tangent åt sidan – markören hoppar ett ord i taget allt­eftersom du stegar framåt eller bakåt med piltangenten
 • Ctrl + pil­tangent uppåt eller nedåt – markören hoppar ett stycke i taget allt­eftersom du stegar uppåt eller nedåt med pil­tangenten
 • Ctrl + Home – markören hoppar till textens början
 • Ctrl + End – markören hoppar till textens slut

Redigera

 • Ctrl + Delete – tar bort ordet till höger
 • Ctrl + Backsteg – tar bort ordet till vänster
 • Ctrl + C – kopiera
 • Ctrl + X – klipp ut
 • Ctrl + V – klistra in
 • Ctrl + Z – ångra åtgärd
 • Ctrl + Y – gör om åtgärd
 • Ctrl + F – fetstil (i Word på engelska Ctrl + B)
 • Ctrl + K – kursiv (i Word på engelska Ctrl + I)

Infoga specialtecken

 • Ctrl + Skift + Blanksteg – hårt blanksteg
 • Ctrl + Skift + – – hårt bindestreck
 • Ctrl + – – mjukt bindestreck
 • Ctrl + Numeriskt minus (Num lock på) + – – kort tankstreck (ett svårt kort­kommando, se länk nedan för hur du lägger in ett mer lättanvänt) ­­­­­­­

Flera snabba skrivtips om kortkommandon i Word

 

 

 

 

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv