läsmål ur läsarens perspektiv

Innan du börjar skriva din text bör du fun­dera ur läsarens perspektiv vad målet med läs­ningen ska vara. Läs­målet av­gör hur du ska ut­forma din text och var du bäst pub­li­cerar den.

Bland de saker du bör göra klart för dig innan du börjar formu­lera din text är varför din tänkta mot­tagare ska vilja läsa din text. Vad kommer hens mål med läs­ningen att vara?

Läsmål kan vara väldigt skift­ande. Du kanske läser tidnings­artiklar, blogg­inlägg och böcker för att ta reda på mer om något du är intres­serad av. Medan du läser buss­tid­tabeller, väderleks­rapporter och recept för att få infor­mation du be­höver just i stunden.

Vissa texter skummar du igenom, andra behöver du läsa nog­grant för att memo­rera. Om du tänker igenom vilka olika text­typer du läser under en dag och vilka mål du har med läs­ningen kan du lättare sätta dig in vad en läsare vill få ut av att läsa den text du ska skriva.

När du har kommit fram till vad du tror att din mot­tagare har för läs­mål, då kan du välja vilken typ av text du ska skriva, hur du ska struk­tur­era den och var du ska pub­li­cera den.

Det är lätt att tänka att mot­tagaren ska vara lika intres­serad om det du skriver om som du är själv. Så är det oftast inte, så du behöver tänka igenom hur du ska ut­forma din text så att ditt bud­skap går fram ändå.

Annat jag skrivit om läsarens perspektiv

Snabba skrivtips

Evas språkblogg

Skrivbrevet från Evas skrivskola

Två artiklar om läsarens perspektiv

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv