Flera påskmålade ägg

Vi säger glad påsk och glad mid­sommar, men god jul och gott nytt år. Har det med års­tiderna att göra, eller vad är det som styr våra helg­hälsningar?

Inför helger och ledig­heter an­vänder vi ofta en upp­sättning häls­ningar, som glad påsk, god jul, trev­lig sommar eller skön semester. Men var­för är påsken glad när julen är god?

Det beror troligen på att ut­trycken har stelnat, de har konven­tion­aliserats. Men det finns ingen regel som säger att du inte får önska någon god påsk, och att önska glad jul var fak­tiskt van­ligt i svenskan tidigare.

På svenska skriver vi all­tid helg­dagar med gemener, men ändå skriver många helg­hälsningar med in­ledande ver­saler på varje ord. Det beror antag­ligen på att det har skrivits så på färdig­tryckta påsk- och jul­kort, och ord­bilden har fastnat. Det blir lite som en logotyp­skrivning, det vill säga när ett varu­märke skrivs så att det bryter mot de van­liga skriv­reglerna för att sticka ut.

Men ska du följa den svenska skrift­språks­normen är det gemener som gäller: Glad påsk!

Fler snabba skrivtips

Om glad påsk på Evas språkblogg

Mer att läsa om hälsningsfraser

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv