Ordet logotypskrivning skrivet på olika fantasifulla sätt.

Att ett varu­märke skrivs på ett sätt som bryter mot skrift­språks­normen brukar kallas logotypskrivning. Det kan möj­ligen passa i en logo­typ, men i löp­text bör du följa van­liga skriv­regler.

Det är täm­ligen van­ligt att före­tag och organi­sa­tioner väljer att skriva sitt namn eller andra varu­märken man äger på ett sätt som är ägnat att sticka ut. Det van­ligaste är att man lägger in ver­saler på oväntade ställen ­– GöteborgsOperan, iPhone, BankID. En del struntar i versal­erna helt – adidas – eller kör bara ver­saler – IKEA.

En del an­vänder skilje­tecken på oväntade sätt – E.ON eller F!. Ytter­ligare en van­lig variant är särskrivningar – ICA Banken.

Att med­vetet bryta mot gängse skriv­regler kan möj­ligen passa i en logotyp, men i löp­text ställer det bara till med problem. För­utom att det stör läs­ningen och krånglar till det för dem som har läs­svårig­heter är det helt omöjligt som skribent att hålla reda på alla olika varianter. Ofta blir det dess­utom problem när du till exempel ska bilda genitiv.

Så exemplen ovan bör du skriva: Göteborgsoperan, Iphone, Bank-id, Adidas, Ikea, Eon, Fi respek­tive Ica-banken.

En variant av logotypskrivning är helg­hälsningar där man skriver varje ord med in­ledande versal: God Jul och Gott Nytt År. Anled­ningen till att många skriver så är antag­ligen för att det skrivits så på för­tryckta kort och ord­bilden har fastnat.

Men det finns ingen an­led­ning att från­gå reglerna för svenskt skrift­språk för just helg­hälsningar. På svenska använder vi in­ledande versal på meningar och egen­namn i första hand. Helg­dagar skriver vi gement.

Fler snabba skrivtips

Om logotypskrivning på Evas språkblogg

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv