En manlig respektive en kvinnlig docka på varsin ände av en gungbräda i jämvikt.

Sträva efter att an­vända könsneutrala yrkesbeteckningar så att du ut­trycker dig jäm­ställt och in­klu­de­rande.

Vilka ord som upp­fattas som könsneutrala för­ändras över tid, men sedan 1970-talet har den svenska språk­vården gått mot en funk­tionell norm där man an­vänder samma yrkes­beteckning oav­sett om personen är kvinna eller man.

Rekommen­da­tionen idag är där­för an­vända samma yrkesbeteck­ningar för båda könen och und­vika ord som lärarinna, sånger­ska eller frisör­ska. Dock finns det några fast­slagna yrkesbeteckningar som an­vänds om båda könen även om de inte låter så könsneutrala: sjuk­sköterska, barn­morska, hus­fru och brand­man.

Mer om könsneutralt språk

Fler snabba skrivtips

Om könsneutralt språk på Evas språkblogg

Handbok från Språkrådet om könsneutralt språk

Rekommendationer från Språkrådet om könsneutralt språk

 

Arkiv