En manlig respektive en kvinnlig docka på varsin ände av en gungbräda i jämvikt.

Sträva efter att an­vända könsneutrala yrkesbeteckningar så att du ut­trycker dig jäm­ställt och in­klu­de­rande.

Vilka ord som upp­fattas som könsneutrala för­ändras över tid, men sedan 1970-talet har den svenska språk­vården gått mot en funk­tionell norm där man an­vänder samma yrkes­beteckning oav­sett om personen är kvinna eller man.

Rekommen­da­tionen idag är där­för an­vända samma yrkesbeteck­ningar för båda könen och und­vika ord som lärarinna, sånger­ska eller frisör­ska. Dock finns det några fast­slagna yrkesbeteckningar som an­vänds om båda könen även om de inte låter så könsneutrala: sjuk­sköterska, barn­morska, hus­fru och brand­man.

Mer om könsneutralt språk

Fler snabba skrivtips

Om könsneutralt språk på Evas språkblogg

Skrivbrevet från Evas skrivskola om jämställt språk

Handbok från Språkrådet om könsneutralt språk

Rekommendationer från Språkrådet om könsneutralt språk

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: