Bild med texten: Kvalitet eller kvalité? Symptom eller symtom? Idag eller i dag?

Även om vi är ense om hur vi ska stava de flesta ord på svenska finns det några ord som har flera korrekta vari­anter. Välj den ena så att din text får konsekvent stavning.

I Sverige har vår stavnings­norm sedan ungefär hundra år byggt på Svenska Akademiens ord­lista, SAOL. Som skribent bör du alltid i första hand stava som det står i SAOL, efter­som det under­lättar läs­ningen om du stavar enligt normen.

Det finns dock en del ord som har flera korrekta vari­anter enligt SAOL. Om det är ett ord som symptom–symtom finns det ingen rekommen­dation om vilken variant du helst bör använda, så då väljer du den du själv tycker är bäst och håller dig till den.

Vid kvalitet–kvalité står det dock i SAOL att du hellre bör skriva kvalitet. Då kan du gärna välja att skriva kvalitet, men om du korrektur­läser någon annans text kan du låta kvalité stå kvar. Om skribenten växlar mellan olika vari­anter, använd sök­funktionen för att se vilken som före­kommer oftast i texten och välj den.

Några andra vanliga exempel på ord med flera stavnings­varianter är sär- eller hop­skrivning av fler­ledade ord och uttryck som av idag–i dag, istället–i stället, mittemot–mitt emot. Här kan du ha som tumregel att se till att du någor­lunda konsekvent väljer att antingen skriva dessa isär eller ihop.

Om du tvekar om stav­ningen av ett ord som inte finns med i SAOL får du använda dig av andra källor. I Språk­rådets webb­tjänst Fråge­lådan finns alla de senaste rekommen­dationerna som inte hunnit in i ord­böckerna än, så där hittar man ibland svaret.

Nationalencyklopedin är också en bra källa som ofta snabbt upp­dateras vid aktuella hän­delser. TT-språket kan också vara till hjälp, särskilt när det gäller sådant som nationalitets­beteckningar. Även Wiki­pedia brukar ha koll på stav­ning, och är bra att jämföra med de andra källorna.

Ytterligare ett alter­nativ är att kolla upp vilken stav­ning som är vanligast. Du kan söka i Språk­bankens korpus­samling Korp som har en stor mängd text­samlingar av olika genrer. Men det snabbaste är oftast att helt enkelt googla och välja den stav­ning som får flest träffar. För konse­kvent stavning är ett sätt att hålla texten så störnings­fri som möjligt, så att läsaren inte tappar fokus på innehållet.

Snabba skrivtips om stavning

Stavning på Evas språkblogg

Bra källor för konsekvent stavning

[uo_breadcrumbs]

Arkiv