illustration med kvinnor och deras repliker i pratbubblor, med citattecken

Om du mar­kerar re­pliker med citattecken gäller det att ha koll på skilje­tecknen så att de hamnar rätt och läsaren tydligt ser replik­skiftena.

I svenskt skrift­språk kan man an­vända an­tingen tank­streck (även kallat prat­minus eller tal­streck) eller citattecken. Idag är tank­streck det vanlig­aste och citattecken före­kommer nästan bara i skön­litterär text.

Om du inte skriver skön­litterärt bör du välja prat­minus så att du följer praxis för genren. Skriver du skön­litterärt kan du välja själv, men min erfaren­het som korrektur­läsare är att det oftare blir fel vid citat­tecknen och ibland blir det även otyd­ligt vad som är repliker.

Om du vill använda citattecken vid re­pliker gäller samma regler som för prat­minus: så länge du inte skriver skön­litterärt får du inte ändra på formu­leringen, med undan­tag för bort­redigering av tal­språk­liga drag.

Citattecken runt repliker kan se lite olika ut på olika språk, men på svenska an­vänder vi lika­dana tecken före och efter citatet. De sätts ut runt repliken, det vill säga ett tecken före och ett efter, utan mellan­slag. Efter citat­tecknet sätter du ut ett komma­tecken och en så kallad anförings­fras som talar om vem som sagt replik­en (se 1 i exemplet nedan).

Om repliken av­slutas med ett fråge­tecken eller ett utrops­tecken sätter du ut dessa före det avslut­ande citattecknet och börjar anförings­frasen med liten bokstav (2).

Du kan ute­lämna anförings­frasen om det är tydligt vem som säger re­pliken, och då sätter du punkten före det avslut­ande citattecknet (3).

Du behöver inte börja nytt stycke för varje replik så länge det är en­staka korta repliker, utan kan skriva replik­erna och den om­givande texten på samma rad (4). Men se i så fall till att det tyd­ligt fram­går vem som säger vad. Nytt stycke som inleds med replik mar­keras på samma sätt som i den övriga texten, till exempel med indrag.

Man kan även lägga anförings­frasen före replik­en, och då av­slutas anförings­frasen med kolon och replik­en kommer på samma rad (5). Vid längre repliker kan det vara tyd­lig­are och mer lätt­läst om man lägger repliken på en ny rad.

Exempel:

(1) ”Nu ska jag gå till skolan”, sa Wilma.

(2) ”Jag vill också gå till skolan!” sa Love.

(3) ”Nej, du är för liten.”

(4) ”Jag är inte alls för liten”, sa Love. ”Jo, det är du!” sa Wilma.

(5) Pappa kom in i rummet och sa: ”Men du kan få följa med och lämna Wilma.”

Fler snabba skrivtips

 Evas språkblogg om repliker och citattecken

Mer om citattecken och direkta anföringar

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: