hetaste språkfrågan

Inget verkar kunna upp­röra mer än om folk skriver dem istället för de – ingen annan språk­fråga är så brinnande het som denna.

Jag skrev mitt första blogg­inlägg på Evas språk­blogg om de eller dem eller dom 2014. Det har sen dess varit mitt ojäm­för­ligen mest lästa. Det­samma gäller mitt snabba skriv­tips om de eller dem eller dom på den här kurs­portalen.

Själv tycker jag att jag har skrivit långt mycket intressant­are inlägg, men det här är en språk­fråga som slår alla andra.

Oklart varför dock. Den bygger på de vanliga ingre­diens­erna: i grunden ligger en vack­lande norm, vilket inte är något konstigt för ett levande språk – när språket slutar att utvecklas är det dött.

När en norm börjar vackla är det hos de yngre språk­användarna som språk­känslan börjar för­svagas. Vilket ger de äldre språk­användarna bränsle för att bli ned­låtande och hävda att språket för­faller, ung­domar är lata och skolan var bättre förr.

Heta språk­frågor brukar också vara något som är lätt att identi­fiera även för den som inte är så kunnig i språk, och många har fort­farande en stark språk­känsla för de eller dem.

När något väl börjar diskuteras över­drivs ofta problemet. Jag som granskar text yrkes­mässigt stöter sällan på fel­aktig använd­ning av de/dem. Det­samma gäller andra språk­fel språk­poliser älskar att hata, som sär­skriv­ningar eller var eller vart.

Jag ser de här felen i sociala medier eller internet­forum, det vill säga kanaler där folk skriver snabbt och vardagligt.

Och det här är inte bara mina person­liga intryck, utan de stärks av forsk­ning som visar att det inte är så vanligt med dem som subjekt.  Dom är ovanligt i nyhets­­text men täm­­ligen vanligt i mindre formella texter – men använd­­ningen har varit konstant de senaste 20 åren.

Varför just de/dem/dom har blivit så laddat är svårt att säga, för det finns många andra normer som har ändrats utan stora samhälls­debatter, som att skriva ska istället för skall.

Men laddat är det. Vilket inne­bär att du riskerar att läsaren tappar fokus på din texts inne­håll om du skriver dom. Framför allt om du skriver dem där det ska vara de. 

Personligen tror jag att utveck­lingen mot ett enhets-dom är ound­viklig. I tal­språket klarar vi oss utmärkt utan olika former, så vi bör kunna göra det även i skrift­språket.

Men än så länge anses dom tal­språkligt, och rekommen­dationen är att du upp­rätt­håller distink­tionen mellan subjekts- och objekts­formen i formell skrift.

I den här kursen vill jag därför hjälpa dig att få ordning på de här pronomen­formerna. Men jag kommer också att tipsa dig om hur du vet när en för­ändrad norm är så pass etablerad att du kan börja använda den.

Snabba skrivtips

Evas språkblogg