Om Talesätt från Evas skrivskola på Instagram

Omslag till boken Talesätt från Evas skrivskola på Instagram

37,00 kr ex moms

Efter att under ett års tid ha lagt ut bilder med skrivtips på Instagram bytte jag tema till min julkalender i december 2018. Då blev det istället talesätt, idiom, som är en form av fasta, konventionaliserade uttryck.

När man lär sig ett nytt språk dröjer det ofta innan man börjar lära sig fasta uttryck som talesätt eller ordspråk. Dessutom går det inte alltid att direktöversätta uttrycken mellan språk.

Även modersmålstalare kan ha svårt med idiomen, antingen för att talarna är unga och ännu inte lärt sig dem eller för att många talesätt härstammar från ett bondesamhälle vi idag inte har så mycket kontakt med.

Talesätt är alltså lite knepiga att använda i din text, samtidigt som de kan förgylla och illustrera den.

I den här boken hittar du alla 71 talesätt jag publicerade på Instagram från december 2018 till november 2019. Här har de också fått en förklaring, för alla talesätt är som sagt inte självklara för dagens språkanvändare.

Moms tillkommer med 6 procent för böcker.

Ånger­rätten gäller inte på digi­talt inne­håll som e-böcker. Där­för finns det smak­prov att ladda ner för alla böcker.