Om Skrivbrevet från Evas skrivskola 2015–2018

Omslag till bok om att skriva

75,00 kr ex moms

När jag började fundera på att göra webbkurser 2015 startade jag ett nyhetsbrev under hösten. Sen dess har jag gett ut ett nyhetsbrev med skrivtips en gång i månaden (med undantag för i juli några år). Nyhetsbrevet har bytt namn några gånger men heter numera Skrivbrevet från Evas skrivskola.

Den här boken samlar de fyra första årens nyhetsbrev, sammanlagt 39 stycken. Den passar främst dig som skriver i arbetet utan att ha särskild utbildning för det, men du kan naturligtvis köpa den om du skriver i andra sammanhang eller bara är intresserad av skrivande. Dock är den inte inriktad på skönlitterärt skrivande.

Moms tillkommer med 6 procent för böcker.

Ånger­rätten gäller inte på digi­talt inne­håll som e-böcker. Där­för finns det smak­prov att ladda ner för alla böcker.