Om Liknelser från Evas skrivskola på Instagram

Omslag till boken Liknelser från Evas skrivskola på Instagram

37,00 kr ex moms

Efter att under två år ha gjort julkalendrar på Instagram med skrivtips och talesätt blev temat i 2019 års julkalender liknelser. Liksom tidigare år fortsatte temat veckovis under det kommande året.

Liknelsen är en av de mest använda stilfigurerna, och det typiska för den är att den jämför något och har med jämförelseledet som eller liksom. Det gör liknelsen tydlig och du kan ofta hitta på egna liknelser: hon skrev snabbt som en journalist nära deadline.

Men många liknelser är mer eller mindre fasta uttryck som kan vara godtyckliga och inte alltid så lättbegripliga. Till exempel ger vi ofta djur speciella egenskaper som har svag koppling med verkligheten.

Det gör att liknelserna kan vara lite knepiga att använda – eller översätta. Men de kan också illustrera din text på ett gynnsamt sätt.

I den här boken hittar du alla 71 liknelser jag publicerade på Instagram från december 2019 till november 2020. Alla liknelser har fått en kommentar, och vid behov en förklaring.

Moms tillkommer med 6 procent för böcker.

Ånger­rätten gäller inte på digi­talt inne­håll som e-böcker. Där­för finns det smak­prov att ladda ner för alla böcker.