Orden risk och chans blandas ibland ihop och används som om de vore synonymer – men orden bär med sig värderingar som gör att du behöver välja vilket av dem som passar. Eller om du ska använda ett annat ord.

läs mer