Det säkraste sättet att uppskatta hur mycket text du har skrivit är att räkna antal tecken. Då eliminerar du alla felkällor som andra uppskattningar ger.

läs mer