För att din text ska bli lättläst och störningsfri behöver du ha koll på att du får jämvikt på båda sidor om det lilla ordet och.

läs mer