I svenskt skrift­språk är vi spar­samma med att in­leda ord med stor bok­stav. Gene­rellt är det ord med namn­karaktär som får en in­ledande versal.

läs mer