Om du skriver två huvudsatser efter varandra utan bindeord har du åstadkommit en satsradning. Det är inte felaktigt, men kan vara olämpligt. Eller stilistiskt snyggt.

läs mer