Ska man skriva ska eller skall man skriva skall? Ja, idag är det den kortare formen som rekommenderas av alla språkvårdande instanser.

läs mer