Bindeord ger flyt i läsningen och ökar förståelsen. Din text hänger ihop tydligare och blir lättare att förstå. Dessutom blir den inte så stolpig.

läs mer