Skjut inte in information mitt i meningen som gör att läsaren tappar tråden. Strukturera istället om meningen så att det viktigaste kommer först, gör en egen mening av inskottet eller ta bort det helt.

läs mer