När du skriver en text är det viktigt att tänka på om dina tilltänkta läsare förstår textens inferenser, det vill säga allt det som är underförstått. Det som enligt talesättet står mellan raderna.

läs mer