För att din text inte ska bli tungläst och svårbegriplig kan det vara bra att undvika vänstertyngd. Det innebär att man håller meningens fundament kort.

läs mer