När du skriver i Word bör du använda formatmallar för att få en enhetlig formatering som är lätt att redigera. Tiden du lägger ner på att lära dig hantera formatmallarna tjänar du snabbt in.

läs mer