Fetstil används framför allt till rubriker och ingresser, men även för att markera nyckelord i texten. Feta med måtta eftersom du annars riskerar att förvirra läsaren.

läs mer