Tre punkter i meningen markerar utelämning, avbrott eller paus. Men det kan också vara en känslomarkör eller visa på en öppen fortsättning som läsaren själv får tolka.

läs mer