Genom att stoppa in människor i texten blir den lättare att förstå. Du-tilltal är ett enkelt knep för att befolka texten.

läs mer