Ibland kan du vilja ge extra för­klaring till din huvud­rubrik – antingen med en dårrad över rubriken eller en nedryckare under den. Det kanske är talande att term­erna dårrad och nedryckare från journa­lis­tikens bransch­språk inte har några mer for­mella...

läs mer