Vill du läsa korrektur i en pdf? Med hjälp av kommentarsverktyget i Adobe Acrobat kan du markera ändringarna direkt i pdf:en.

läs mer