Länge har vi haft en lucka i svenskan eftersom vi inte har haft någon brukbar superlativ till adjektivet få. Men nu går det bra att använda färst.

läs mer