Bild på stenar i varsin ände av en gungbräda i jämvikt.

För att din text ska bli lätt­läst och störnings­fri be­höver du ha koll på att du får jäm­vikt på båda sidor om det lilla ordet och.

Ordet och sam­ordnar satser och sats­delar som är av samma slag, den så kallade symmetriregeln eller jämvikts­regeln. Om du bryter mot symmetriregeln blir läsaren för­virrad, läs­hastigheten sänks och för­ståelsen för­sämras.

Tänk på och som ett likhets­tecken eller en gung­bräda. För att få båda leden om och att väga jämnt ska det vara samma ord­klasser, satser och tempus på båda sidor.

Exempel på olika ordklasser:

Rose var känd för att bära vita bomulls­nattlinnen och sitt goda upp­förande.

Byt till sub­stantiv:

Rose var känd för sina vita bomulls­nattlinnen och sitt goda upp­förande.

Eller byt till verb:

Rose var känd för att bära vita bomulls­nattlinnen och att upp­föra sig väl.

Har orden som sam­ordnas med och olika adjektiv­böjning behöver du skriva ut den för varje ord för att få jämvikt.
Exempel på samordnade ord med olika adjektivböjning:

Hon tvättade sitt barn, katter och cykel.

Skriv ut böj­ningen för varje sam­ordnat ord:
Hon tvättade sitt barn, sina katter och sin cykel.

Fler snabba skrivtips om meningsbyggnad

Mer om symmetriregeln i Skrivbrevet från Evas skrivskola

Språkforskaren Lars Melin om och och symmetriregeln

 

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: