En ljusstråle som bryts genom ett prisma till ett spektrum i regnbågens färger.

Till text­vårdens fin­lir hör att veta hur ordet spektrum böjs. Det finns flera alter­nativa plural­former, varav du bör und­vika en – fram­för allt ska du inte an­vända den i singular!

Ordet spektrum be­tyder ett band av regn­bågens färger som ligger bred­vid varandra. Det kan även bild­ligt syfta på andra före­teelser som är samman­satta på ett vari­erat sätt, till exempel ett politiskt spektrum.

Spektrum är ett latinskt lån­ord som lik­som det lika­ledes latinska ordet centrum kan böjas enligt två modeller:

  1. ett spektrum, det spektrumet, flera spektrum, de spektrumen
  2. ett spektrum, det spektret, flera spektrer, de spektrerna.

Det före­kommer också att den latinska plural­formen an­vänds vid det andra böjnings­alternativet: flera spektra. Detta av­råder dock Språk­rådet från eftersom det inte går att lägga till en ändelse i bestämd form.

Risken är dessutom stor att den latinska plural­formen används som singu­lar. På senare år har det blivit allt van­ligare att folk skriver ett spektra – gör inte det. För­utom att du fram­kallar obehags­rysningar hos språk­vårdare avslöjar du att du inte har koll på latinska plural­former. Det kanske inte verkar så viktigt, men kan få läsaren att tappa för­troendet för din text.

Forskning visar att bara ett få­tal stav­fel sänker läsarens för­troende för hela texten. Och det här är den typen av fel som många av dina läsare kan reagera starkt på. Det enklaste är att hålla sig till de svenska böjnings­formerna så är det störst chans att det blir rätt.

Fler snabba skrivtips

Från Evas språkblogg

Mer om hur ordet spektrum böjs

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv