Få bok om latinska uttryck!

 SNABBA SKRIVTIPS

skriv rätt och begripligt i arbetet

Fetstil

Fetstil

Fetstil används framför allt till rubriker och ingresser, men även för att markera nyckelord i texten. Feta med måtta eftersom du annars riskerar att förvirra läsaren.

läs mer
Kursiv text

Kursiv text

Kursiv text används för att markera betoningar, termer, exempel och titlar på verk. Kursivera inte mer än nödvändigt, för det gör texten svårläst.

läs mer

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: