SNABBA SKRIVTIPS

skriv rätt och begripligt i arbetet

3 snabba skrivtips

3 snabba skrivtips

Tre snabba skrivtips för dig som skriver i arbetet – innan du börjar skriva, tänk på: Varför skriver du texten? I vilken situation kommer texten att läsas? Vad vill läsaren få ut av texten?

läs mer
Viktigaste skrivtipset

Viktigaste skrivtipset

Det viktig­aste skriv­tipset för dig som skriver i ar­betet: Innan du börjar skriva, be­­stäm dig för vem du skriver för. När du skriver, tänk hela tiden på din mot­­tagare.

läs mer

Begriplighet

Snabba skrivtips om begriplighet hjälper dig att skriva en text som läsaren förstår.

Arkiv