Skärmdump på ett öppet Worddokument med dialogrutan för räknaren av tecken, ord och stycken öppen.
Det säkraste sättet att upp­skatta hur mycket text du har skrivit är att räkna antalet tecken. Då elimi­nerar du alla fel­källor som andra upp­skattningar ger.

När du behöver beräkna text­mängd bör du räkna i antal tecken som är det säkraste sättet att be­döma hur lång din text är, något du kan be­höva veta om den ska layoutas, om du har fått en skriv­uppgift av en viss längd eller om du behöver beräkna tids­åtgång för ett textjobb.

Att räkna tecken är dess­utom lätt nu­för­tiden när man har data­program som gör det.

Skriver du i Word, det vanligaste ord­behandlings­programmet, går du in på Granska, väljer fliken Språk­kontroll och klickar på Räkna ord. Då får du upp en ruta som ger dig en massa infor­ma­tion om antal tecken, ord, stycken och sidor. Praxis är att man räknar antal tecken inklu­sive blank­steg när man be­räknar textmängd. 

Menyrad Word räkna antal tecken

Räknaren visar allt i doku­mentet, men du kan markera delar om du vill veta antal tecken i till exempel några stycken.

Vill du beräkna text­mängd i layout­programmet Indesign ser du till att stå med markören i texten (eller markerar till exempel ett stycke om du vill veta antalet tecken i en mindre del) och går till Fönster/Infor­ma­tion. Antalet tecken du får här är inklu­sive blanksteg. 

Menyval i Indesign som visar var man klickar för att räkna antal tecken

Behöver du räkna antal tecken i en pdf blir det dock knepig­are. Funk­tionen saknas helt enkelt i Adobe Acrobat. Jag har testat mig fram och kommit fram till att det snabbaste och säkraste sättet att få fram text­mängden är att gå in på Redigera/Kopiera fil till ur­klipp, klistra in texten i ett Word­dokument och an­vända Words räknare. 

Menyval i Adobe Acrobat för vilken funktion man kan använda för att räkna antal tecken

Det borde fungera att välja Redigera/Markera allt och välja Ctrl + C för att kopiera, men min er­faren­het är att i lite mer avan­cerade layouter får man inte alltid med alla sidor då.

Ett alter­nativ är att gå in på Arkiv/Export­era till/Micro­soft Word.

Läs mer om att räkna antal tecken på Evas språkblogg

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv