Skrivcoachningen sker helt över e-post. Du kommer att skicka text till mig vid fyra tillfällen:

  1. När du är klar med steg 2 får du respons på målgrupp och vinkel.
  2. När du är klar med steg 3 får du respons på din huvudtext, med fokus på innehåll, disposition och presentation samt textens stil och ton.
  3. När du är klar med steg 6 får du respons på huvudartikeln, notiserna, rubrikerna och ämnesraden, med fokus på vad som förbättrats samt på detaljer som ordval, skiljetecken och stavning.
  4. När du är klar med steg 8 korrekturläser jag ditt färdiga nyhetsbrev och ser till att det är språkligt korrekt, men lämnar inget mer omdöme om texten.

Både kursen och skrivcoachningen är upplagd efter texttriangeln, en schematisk bild av en texts kognitiva nivåer. Texttriangeln går från de övergripande nivåerna (till exempel syfte, mottagare, struktur och disposition), ner till de detaljerade (till exempel ordval, stavning och skiljetecken).

När en text brister i begriplighet ligger problemen oftast i de övergripande nivåerna, och dessa är svåra att göra något åt i efterhand utan stora förändringar i texten. Detaljerna kan man däremot fixa till när texten är klar i övrigt.

Syftet med responsen som jag ger är både att lyfta fram det som behöver förbättras och att peka på det som är bra. Målet är att du ska känna dig säkrare som skribent, att det ska gå fortare för dig att skriva och att ditt nyhetsbrevs budskap når fram till läsarna.

Viktigt att poängtera är att du som skribent alltid äger texten. Du väljer själv vilka ändringar som ska göras av det jag föreslår, och ansvaret för texten är alltid ditt.

Det praktiska

Mejla mig gärna när du börjar göra kursen så jag kan få en ungefärlig uppfattning om när du kommer att vilja få textrespons. Jag strävar efter att återkomma med responsen inom någon dag, men ibland är jag bortrest, sjuk eller överhopad med annat jobb. Med lite framförhållning är det lättare för mig att planera in tid för din respons.

Kurspriset är räknat på att du skriver texter som är högst cirka 3 000–4 000 tecken inklusive blanksteg sammanlagt, varav huvudartikeln inte ska vara mer än cirka 2 000–3 000 tecken. Du bör inte skriva mer än så om du vill att ditt nyhetsbrev ska bli läst, men gör du det ändå kommer jag att debitera för den extra textmängden.

De tre första gångerna skickar du texterna till mig som bifogade Word-dokument, och du får tillbaka dokumentet med kommentarer och ändringar i texten som jag lagt in med Words kommentar- och granskningsfunktion. Den fjärde gången skickar du mig en testversion av nyhetsbrevet och får tillbaka en pdf med kommentarer.