Den här kursen är upplagd så att du steg för steg arbetar fram ett nyhetsbrev. Jag har baserat upplägget på modern skrivforskning, framför allt processorienterat skrivande. Genom den kognitiva psykologin vet vi att skrivande är en mycket komplex process, där vi arbetar på flera olika nivåer samtidigt, från väldigt övergripande till väldigt detaljerade nivåer. Ju mer erfaren skribent man är, desto lättare är det att växla mellan nivåerna, medan oerfarna skribenter lätt fastnar i de mest detaljerade nivåerna.

Du ska få lära dig ett processorienterat förhållningssätt där du bearbetar texten i flera omgångar, med personlig textrespons flera gånger under processen. Du får börja i rätt ände, med det mest övergripande som du behöver ha klart för dig redan innan du börjar skriva. Det mest detaljerade, som stavning, lämnar vi till allra sist eftersom förändringar på den här nivån sällan påverkar den övriga texten.

I varje steg får du ett eller flera uppdrag. Du bör göra stegen i ordning och avsluta uppdragen innan du går vidare till nästa steg. När du skickat iväg texten för respons, vänta tills du får svar på responsen innan du går vidare till nästa steg. I slutet av kursen får du även hjälp med att lägga upp en utgivningsplan.

Tidsåtgång

Det är svårt att ange tidsåtgången eftersom det beror på hur mycket tid du lägger ner på övningarna. Men ligger du i kan du nog göra kursen på motsvarande dag, men du får räkna med att det tar några dagar för mig att återkomma med responsen. Det är ingen nackdel för dina texter att de får ligga till sig lite och du får tid att smälta allt. Om du inte har fått igång tekniken runt utskicken kan det ta lite tid också. Ett tips är att du jobbar med det medan du väntar på responsen.

Det här behöver du

  • En dator med ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word – du behöver just Word för att kunna se mina kommentarer och ändringar i responsen.
  • Adobe Reader (kan man ladda ner gratis) eller Adobe Acrobat så du kan se mina korrekturändringar.
  • Ett verktyg med så kallad autoresponder som kan automatisera dina e-postutskick, till exempel Mailchimp. Eventuellt bara ett e-postprogram med mottagarnas adresser (läs mer om autoresponder i nästa lektion).
  • Tid att träna ditt skrivande.