Aktuell status
Ej anmäld
Pris
3 500 kr
Kom igång

Välkommen till kursen Så skriver du ditt nyhetsbrev – med skrivcoachning. I den här kursen får du lära dig att skriva nyhetsbrev som når ut till dina mottagare, och på köpet får du en modell att följa som gör att det kommer att gå lättare och snabbare för dig att skriva nyhetsbreven.

Du har tillgång till kursmaterialet dygnet runt i sex månaders tid. Dessutom ingår personlig skrivcoachning via e-post vid tre tillfällen samt en avslutande korrekturläsning. Skrivcoachningen ges generellt inte under juni–augusti samt jul- och nyårshelgerna om vi inte har avtalat annat i förväg.

Vid coachningstillfällena skickar du dina texter i en bifogad Word-fil. Jag använder gransknings- och kommentarsverktyget i Word för att kommentera i texten. Om du inte är van att använda det finns instruktioner här: Words granskningsverktyg.

För den avslutande korrekturläsningen skickar du mig en testversion av det färdiga nyhetsbrevet. Jag kontrollerar att det ser bra ut i olika enheter och gör sedan en pdf av nyhetsbrevet och markerar korrekturändringarna i den.

Om du inte är van att läsa korrektur i pdf:er finns instruktioner här: Adobe Acrobats kommentarsverktyg.

Bonus: När du köper den här kursen får du ytterligare en kurs som bonus: Lär dig hantera Word.

Kursen är indelad i olika kapitel. I varje kapitel ingår flera avsnitt. En lista på avsnitten ligger längst ner på kapitlets sida, och du kan gå från avsnitt till avsnitt genom en pil nederst på avsnittets sida.

Här nedanför ser du den fullständiga kursnavigeringen – klicka på Expandera alla för att se alla avsnitten. När du går in i kursen ligger den fullständiga kursnavigeringen i högerspalten – klicka på pilen vid ett kapitels rubrik för att se de avsnitt som ingår i kapitlet.

Det första kapitlet ligger öppet för alla, så att du kan få en känsla för kursen innan du betalar för den. Du kan också läsa mer om kursen på en särskild informationssida.

Har du frågor, börja med att läsa på Vanliga frågor. Hittar du inte svaret där, mejla mig på kontakt@evasskrivskola.se.

Logotyp för kursen Så skriver du ditt nyhetsbrev – med skrivcoachning

KURSINNEHÅLL

Expandera alla
KAPITELINNEHÅLL
0 % slutfört 0/1 avsnitt