Grupplicenser för kurser

Köp kurser med grupplicens, som ger rabatt för deltagarna och tillgång till gruppadministration.

Du kan köpa de flesta kurser med grupplicens om ni är flera som vill göra dem. Från tre deltagare blir det då rabatt på kursen, fler deltagare ger mer rabatt. Du som köper kursen blir gruppledare och får tillgång till en sida för gruppadmininstration. Där kan du lägga till deltagare, mejla deltagarna, se deras kursförlopp och utse fler gruppledare.

Du kan också köpa till fler platser respektive kurser i efterhand.

Läs mer om grupplicenser