Exempel på en ingress med brödtext liggande på mörkblå bakgrund.
Med en väl­formulerad ingress fångar du läsarens upp­märk­sam­het och lockar till vidare läs­ning. Det gör du bäst genom att presen­tera textens vinkel på ett rakt och enkelt sätt.

I denna digitala tids­ålder när mycket av vår läs­ning pågår på nätet är det viktigare än någon­sin att fånga läsarna så att de inte klickar vidare. Genom blick­beteende­forskning vet vi att det vi ser först är sådant som rubriker, bild­texter och ingresser, så se till att dessa är intresse­väckande och lätt­lästa.

I tidningsvärlden har man länge använt sig av ingresser för att fånga läsarens intresse, men att inleda med ingress passar till många andra text­typer också. Särskilt om du använder dig av så kallad emfatisk dis­position (se länk nedan).

Ingressen är det som står efter rub­riken, före själva bröd­texten, och den är oftast fetad. Det är inte en samman­fattning av bröd­texten och inte heller ett första stycke. Tänk istället att det är här du presen­terar din texts vinkel – den aspekt på ämnet du har valt att fokusera texten på.

Ingressen ska inte vara lång. Oftast räcker det med 2–4 meningar. Texten ska flyta lätt utan att något stoppar upp läs­ningen. Börja direkt med det som är textens vinkel utan att ta upp bakgrunds­information. Den sparar du till bröd­texten.

Skriv korta, enkla meningar med aktiva verb och tyd­liga subjekt. Har du en kon­flikt i texten, lyft in den i ingressen. Lägg gärna in några krokar i texten som kan fånga läsarens nyfiken­het och av­sluta gärna med någon form av cliff­hanger så man vill läsa mera.

Kurs där du lär dig att skriva en bra ingress

Mer om hur du strukturerar din text

Evas språkblogg

Skrivbrevet från Evas skrivskola

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv