I den här filmen får du en snabb genomgång av grundregeln för var eller vart och i vilka fall du kan få problem även när du kan den. Resten av kursen går in på djupet på det du presenteras för här.

Vill du ha undertextning till filmen klickar du på knappen som det står CC på (första knappen till höger om volymkontrollen) och väljer Svenska CC.

Du kan anpassa texten, till exempel om du vill ha större text, under Customize.