Det här är en kurs för dig som vill lära dig att få ordning på ett väldigt svenskt särdrag: skillnaden mellan hennes och sin, eller deras och sina.

I den här kursen får du kläm på när du ska använda de reflexiva possessiva pronomenen sin, sitt, sina respektive personliga possessiva pronomen som hennes, hans, hens, dess, deras. När du har gjort kursen vet du när du ska skriva vad, och du har på köpet troligen fått en förståelse för varför den som inte har svenska som modersmål lätt gör fel på detta.

Kursen är en ren självstudiekurs, så det ingår ingen rådgivning från mig.

Är ni flera som vill få ordning på era pronomen kan kursen köpas med grupplicens som ger rabatt på kursavgiften, ju fler deltagare, desto mer rabatt – se sidan Grupplicenser för prisuppgifter.

Kursen är upplagd så att du först lär dig den teoretiska bakgrunden till när du ska välja reflexiva respektive personliga possessiva pronomen. När du har grammatiken teoretiskt klar för dig får du träna praktiskt i olika former av interaktiva övningar så att du befäster dina kunskaper.

Om du stöter på termer som du inte förstår eller vill veta mer om finns det en ordlista i sista kapitlet.

Du kan göra kursen på någon timme, men beroende på dina förkunskaper kan du behöver repetera och träna mer för att befästa innehållet.

  • Internetuppkoppling och en enhet du kan surfa på för att komma åt kursen – du kan använda en mobil, men lite större skärm är att föredra.
  • Tid att träna ditt pronomenanvändande.

Utöver kursinnehållet får du tillgång till samma ordlista med språkliga termer som jag använder till alla mina kurser, samt de specialerbjudanden jag erbjuder kursdeltagare.

I kursen ingår också bonuskursen Lär dig hantera Word.